logo rokytnice-info.eu

Destinační společnost Krkonoše s.r.o
e-mail: info@krkonossko.cz
Tel.: +420 602 428 883
IČ: 27471837
DIČ: CZ27471837


Krkonoše z Rokytnice nad Jizerou

 
 
« zpět na předchozí stránku
 

Krkonoše z Rokytnice

 

Návštěvníkům Krkonoš se obtížně radí. Jen stěží lze navrhnout něco objevného v terénu, který je notoricky známý. Zkusme přesto předpokládat návštěvníka Krkonoš neznalého, středně výkonného, který se ocitl v Rokytnici nad Jizerou, má před sebou volný den a chce odtud poznat co nejvíc dostupných míst. Jemu nabízíme následující třicetikilometrovou túru.

Od žel. stanice Rokytnice nad Jizerou ho pošleme po modré značce při silnici na okraj Dolní Rokytnice, kde se značená cesta odchýlí vpravo a zdlouhavě obchází a zčásti prochází obec. Ti, co sem k modré dojdou po žluté z náměstí, to mají o 2 km kratší a ti, co se přidají až z autobusového nádraží v Horní Rokytnici to mají kratší o 5 km. Všichni pak dojdou kolem Huťského vodopádu se stejnojmennou boudou na rozcestí tří modrých u Huťské boudy na Huťském potoku (8,5), zde se dají vpravo, dojdou na rozcestí značek všech čtyř barev a společně po červené, modré a žluté tvrdě vystoupají na chatu Dvoračky (10,5).

Ani zde nemají vyhráno, prudký výstup, značený už jen červeně, pokračuje otevřenou krajinou klečí do Kotelského sedla (mezi vrcholy Kotel - vpravo a Lysá hora - vlevo), odkud se teprve pohodlně dostaneme na rozcestí U Růženčiny zahrádky (12,5). Držíme se dál červené a přes rozhledové místo Harrachovy kameny na hraně Velké Kotelní jámy se dosaneme na Zlaté návrší v oblasti Krkonoš. Je to svorový hřbet s pěti vrcholy, z nichž nejznámější je právě Zlaté návrší.

Najdeme zde Vrbatovu boudu (14) a mohylu B. Hanče a V. Vrbaty, vybudovanou na paměť jejich tragické smrti při lyžařském závodě v roce 1913. Červená se zimním tyčovým značením vede dál po hraně Labského dolu kolem Hančova pomníku přes Ambrožovu vyhlídku okrajem Pančavské louky s náhorním rašeliništěm k Labské boudě (16,5). Tato věčně diskutovaná betonová varianta původní chaty stojí na Labské louce s výhledem do Labského dolu. Červená nás ještě pohodlně dovede po louce k prameni Labe (17,5), jehož dnešní úprava (kovová deska s erby měst, jimiž Labe protéká) je z roku 1968, ale pramen byl vysvěcen již 1684 královéhradeckým biskupem Janem z Talmberka.

Odtud se chytneme zeleně značené a tyčemi zdůrazněné cesty po proudu, ale vzápětí zahneme doprava a sledujeme z povzdálí státní hranici až na Voseckou boudu (20). Ta byla v l8. století založena jako seník, později jako útulek pro dřevaře a pro turistiku přestavěna v roce 1896. Chata je dnes v majetku Klubu českých turistů. Odtud se již trvale budeme držet žluté značky. Sjedeme k místní komunikaci a po ní k Mumlavě k rozcestí v místě nazvaném Krakonošova snídaně. Vystoupáme odtud kolem lovecké chaty Alžbětinka na zalesněný vrch Zadní Plech a sjedeme na rozcestí Ručičky (26).

Opět zmizíme v lese a po Kostelní cestě v závěru sjezdem v otevřené krajině se přiblížíme prvním domům v Horním Koutu. Zástavbou dosáhneme náměstí v Rokytnici nad Jizerou.

Jan Stráský,
autor je předsedou Klubu českých turistů, bývalý ministr a premiér.

 
 
 
« zpět na předchozí stránku