logo rokytnice-info.eu

Destinační společnost Krkonoše s.r.o
e-mail: info@krkonossko.cz
Tel.: +420 602 428 883
IČ: 27471837
DIČ: CZ27471837


Rokytnice nad Jizerou - kulturní zajímavosti

« zpět na předchozí stránku
 

Kulturní zajímavosti

 
ilustrační fotografie

Radnice

Přirozeným centrem města je budova radnice, sídlo Městského úřadu. Základní kámen ke stavbě byl položen 12. 4. 1902. Ke slavnostnímu otevření radnice došlo 27. 9. 1903. Radnice byla postavena v secesním slohu, věž je vysoká 37 metrů. V hlavní budově se nacházely místnosti pro obecní knihovnu, spořitelnu a byt pro jejího zaměstnance. Ve sklepních prostorách byly tři vězeňské cely.

 
ilustrační fotografie

Katolický kostel sv. Michaela

Tato pozdně barokní stavba vznikla na místě původního dřevěného protestantského kostelíka, který byl postaven již v roce 1598. Roku 1752 vydal hrabě Ernst Quido Harrach základní dekrety povolující stavbu kostela. Základní kámen ke stavbě byl položen roku 1753. Kostel byl dostavěn v roce 1758. Roku 1759 byl na věž kostela posazen kříž a kostel byl slavnostně vysvěcen. Zařízení kostela je klasicistní.

Lidová architektura – dřevěné roubenky

Typická dřevěná stavení, tzv. roubenky, naleznete na mnoha místech města. Stavěly se z dřevěných kmenů, které se opracovávaly do hranolů. Trámy se barvily žlutě, červeně, hnědě, zeleně nebo černě, mnohdy se jako barvivo používala zvířecí krev. Spáry mezi trámy se vyplňovaly mechem a jílovitou hlínou, potom se bílily. Střecha byla většinou šindelová nebo došková. Každá roubenka má mnoho různých dekorativních prvků, které jí dávají osobitý charakter. Dekorativně byly využívány především okenní rámy, dveře, lomenice. V každé roubence byla sednice s pecí, což byla jediná obytná místnost, kde žila celá rodina i s několika dětmi. Chlév pro kozu nebo krávu, které byly jejich základním zdrojem obživy, tvořil další část chaloupky.

Kapličky

V Rokytnici se nachází celkem 5 kapliček. Nejznámější a nejstarší kaplička stojí na úbočí Kostelního vrchu. Roku 1724 zde byla postavena dřevěná kaplička, roku 1768 byla zbourána a na jejím místě postavena současná, zděná kaple. Další dvě kapličky se nacházejí v Dolní Rokytnici na Letní straně. Čtvrtou kapličku z roku 1863 naleznete v Horní Rokytnici u hotelu Starý mlýn. Nejvzdálenější pátá kaplička se nachází ve Františkově na Háskově.

Boží muka a kříže

V Rokytnici nad Jizerou se těchto drobných staveb nachází okolo dvanácti. Stavby bývají ve tvaru sloupu, pilíře, někdy se stříškou, výklenkem na obraz, reliéf nebo sošku, vrchol je opatřený křížem. Stavěny byly ze dřeva, kamene nebo cihel. Naleznete je většinou na rozcestích a veřejných prostranstvích uvnitř obce, ale i ve volné krajině. Byly stavěny jako projev díků za odvrácení neštěstí, epidemií, za uzdravení, k uctění památky mrtvých, k usmíření sporů mezi sousedy a vrchností, k vymezení hranice pozemků nebo jako pokuta za spáchaný přečin.

 

 

« zpět na předchozí stránku